• קורס מכונית חכמה

    קורס מכונית חכמה

קורס מכונית חכמה


קורס מכונית חכמה

בואו להתנסות בחוויית בניית רובוטים ועצמים אינטראקטיביים

מטרה
הקורס בא להכשיר את המשתתפים לבנות עצמים אינטרקטיביים ומקושרים לרשת
בהתבסס על פלטפורמת החומרה/תוכנה הפתוחה ארדואינו

נושאים שנלמד בקורס

הכרת סביבת העבודה של הארדואינו
הדלקת לדים, בר לדים , Segment 7 בחיבור מקבילי
הוספת לחצן אל הארדואינו ושימוש במוניטור
יצירת תדר וחיבור רמקול
המרה מאנלוגי לדיגיטאלי ADC - Analog to Digital
חיבור LDR וחיישן טמפרטורה למבואות אנאלוגיים
PWM - Pulse With Modulation דופק רוחב אפנון -
בקרה על מנוע DC שמחובר לדוחף L293D
חיישן Infra Red - IR
מנוע סרוו Servo motor
חיישן מרחק אולטרא סוני SRF05 -Ultra Sonic
פסיקות - interrupt - חיצוניות
חיישן מרחק GP2Y0A21YK
BlueTooth ותקשורת טורית - UART

גלרית תמונות

צרו קשר

הצהרת נגישות